Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2020
Εικόνα
Γεωθερμία στην Αλεξανδρούπολη Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία   οι εργασίες εγκατάστασης και τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα γεωθερμίας στο κλειστό προθερμαντήριο του γηπέδου ΄΄ Φώτης Κοσμάς΄΄ του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος   SEADRION και με αναθέτουσα αρχή το Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης   (ΕΚΕΤΑ). Σκοπός του Ευρωπαϊκού   προγράμματος   SEADRION   είναι η διάδοση /διάχυση της τεχνολογίας χρήσης γεωθερμικών αντλιών θερμότητας με χρήση θαλασσινού νερού   ( Sea Water Heat Pump , SWHP ) ,για την κάλυψη θερμικών/ψυκτικών αναγκών των κτιρίων . Η εγκατάσταση πιλοτικών μονάδων (στην Αλεξανδρούπολη, το Ντουμπρόβνικ και την Κρικβένιτσα της Κροατίας), η παρακολούθηση των επιδόσεών τους και οι μελέτες σκοπιμότητας θα επιτρέψουν τη διάδοση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Συνοπτικοί στόχοι του SEADRION κατασκευή, δοκιμή και παρακολούθηση πειραματικών επιδόσεων στην Ελλάδα και την Κροατία πραγματοποίηση μελετώ